Mostrè header
Comunité

Noeles

 

Vëndres  29.6.18:   San Pire y San Paul
7,30 h          Prozesciun da San Linert sö La Crusc
9,30 h          S.Mëssa y Ores de Adoraziun por Vocaziuns
10 -11 : Badia         11 - 12 : Corvara / Calfosch
12 -13: La Val         13 - 14: San Ciascian
14 -15: La Ila        15:...

Sabeda 2.6.18:         Traslaziun dla Santa Crusc - porté sö Chël Bël Di
7,30 h          Prozesciun da San Linert sö La Crusc
9,30 h          Santa Mëssa sö La Crusc

Tl cheder dles incuntades dl grup de autoaiüt „Atmosfera“ tëgn siur Sepl Granruaz tla stüa da Oies en jöbia ai 22 de merz dales 15.30 n referat “Ciodí nes salva pa la cruzifijiun de Gejú?„ Le referat é davert  a düc, info Sabine Rainer 0474 524 519.

Curs de preparaziun al maridé:

Al vëgn metü a jí dui dis de preparaziun al maridé tl Zënter dla Jonëza SaJ.un a La Ila. 
Le cost é de 150 euro por per (curs + 2 iadi marëna). 
Le curs é por ladin aldefora dl referat talian y todësch dla dr.a Gaia Mureda. 
Al pó tó pert al plü 18...

La Uniun dles Ëres Catoliches dl Decanat Val Badia inviëia i geniturs che á n viadú da batié, pers che aspeta, toc y totes ala preparaziun dl bato en sabeda ai 10/03 dales 15.00 - 17.00 tla Ciasa J.B. Runcher a Badia. Prenotaziuns 0471 849 372.

 

En gaujiun dl 10. aniversar dala mort de Chiara Lubich, inviëia le Movimënt di Focolars a n dé de spiritualité, en domënia, ai 11 de merz, tla ciasa ”Voitsberg” a Vahrn. Al mët man dales 9.45 y se röia cun na mëssa dales 15.30. Infos pro Resi y Giovanni Craffonara  0474 501...

valutaziun
Submitting your vote...
stampè