Mostrè header
Comunité

Noeles

Mercui  18.7.18:       Pelegrinaje di Turisc sö La Crusc
10,00 h      Prozesciun da sö insom le lift y spo
11,00 h       Santa Mëssa

 

Vëndres  29.6.18:   San Pire y San Paul
7,30 h          Prozesciun da San Linert sö La Crusc
9,30 h          S.Mëssa y Ores de Adoraziun por Vocaziuns
10 -11 : Badia         11 - 12 : Corvara / Calfosch
12 -13: La Val         13 - 14: San Ciascian
14 -15: La Ila        15:...

 

INVIT

La sentada dl consëi dles ploanies sarà le lünesc, ai 18 de jügn 2018
dales 20.00  tl salf dl Istitut Ladin Micurá de Rü a S. Martin de Tor.

 Ordinn dl dé: 
1) Pinsier religius 
2) Protocol 
3) Presentaziun dl’ativité dles Comisciuns: 
sacramënc, matrimone y familia, domën...

Curs de preparaziun al maridé:

Al vëgn metü a jí dui dis de preparaziun al maridé tl Zënter dla Jonëza SaJ.un a La Ila. 
Le cost é de 150 euro por per (curs + 2 iadi marëna). 
Le curs é por ladin aldefora dl referat talian y todësch dla dr.a Gaia Mureda. 
Al pó tó pert al plü 18...

Tl cheder dles incuntades dl grup de autoaiüt „Atmosfera“ tëgn siur Sepl Granruaz tla stüa da Oies en jöbia ai 22 de merz dales 15.30 n referat “Ciodí nes salva pa la cruzifijiun de Gejú?„ Le referat é davert  a düc, info Sabine Rainer 0474 524 519.

La Uniun dles Ëres Catoliches dl Decanat Val Badia inviëia i geniturs che á n viadú da batié, pers che aspeta, toc y totes ala preparaziun dl bato en sabeda ai 10/03 dales 15.00 - 17.00 tla Ciasa J.B. Runcher a Badia. Prenotaziuns 0471 849 372.

valutaziun
Submitting your vote...
stampè