Home
Noeles

Conzert a pe dles cascades de Pisciadú

Te na contrada daldüt particolara ai pisc dles cascades de Pisciadú a Calfosch vëgnel metü a jí n conzert de archëc sot ales stëres. En mercui ai 19 de messé, podaran aldí melodies tlassiches sonades dal cuartet de archëc Emilia. Düc i amanc dla müjiga y dla natüra é inviá a tó pert al conzert, che mët man dales 21:15. Por rové söl post pon fá na cürta spazirada dal paisc de Calfosch, che pëia ia dal hotel Luianta demez. Ala se trata de na bela ocajiun por podëi se gode na sëra amesa la natüra ite abelida dal son fin di archëc. En cajo de burt tëmp vëgn le conzert sposté tl salf dles manifestaziuns da Corvara.

valutaziun
Submitting your vote...
stampè